top of page

שרותים

פיקוח הנדסי

החברה מספקת שירותי פיקוח הנדסי הכוללים:

  • פיקוח על הביצוע, ניהול בקרה תקציבית, מעקב אחרי לוחות זמנים וטיב הביצוע עד לסיום הפרויקט ומסירתו למזמין

  • איתור חריגים וסטיות בלוחות זמנים ובתקציב, ניהול סיכונים ומתן המלצות לגבי פעילות מתקנת

  • תיאום ומעקב על רכש חומרים וציוד, מועדי אספקה, ביקורת איכות ומחירים

  • פיקוח צמוד באתר ומתן הוראות לקבלנים בתיאום עם המתכננים

  • מדידה ואישור של כמויות ושל חשבונות הקבלנים והמתכננים

בקרה

שירותי הבקרה שאנו מספקים כוללים:

  • הערכות תקציביות, אומדנים כספיים ובקרה תקציבית לכל אורך חיי הפרויקט

  • הכנה, מעקב ועדכון של לוחות זמנים עבור הפרויקט

  • הכנה של נהלי עבודה ופיקוח

  • ניתוב התקשורת בין הלקוח לבין גורמים שונים המעורבים בפרויקט, עריכת דו"חות סטאטוס ללקוח ותיאום בין קבלנים

  • ניהול פיננסי ואדמיניסטרטיבי, כולל חשבונות היזם, מעקב תקציבי, ניהול משא ומתן וטיפול בענייני בנקים ומימון

ניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים היא מערכת כוללת של פתרונות ושירותים המותאמים באופן ייחודי לכל לקוח. השירותים הניתנים ע"י החברה כוללים ניהול תכולה, ניהול זמנים, ניהול עלויות ותקציב, ניהול סיכונים, ניהול רכש, ניהול אינטגרציה ועוד

למה לבחור בנו?

איכות

הקפדה על עבודה על פי התקנים המחמירים ביותר בכל שלבי הפרויקט

ניהול זמנים

עמידה בלוחות זמנים הקצרים ביותר תוך הקפדה על האיכות המקסימלית ובעלויות המינימאליות 

שירות

החברה שמה דגש על מקצועיות ורמת שירות גבוהה במיוחד, תוך מתן התאמת השירות לכל לקוח

bottom of page