top of page

חניון הצורפים

מזמין | אחוזות החוף - אגף התפעול

מיקום | תל אביב-יפו

2021

רחוב נפחא

מזמין | קרן לפיתוח ת"א-יפו

מיקום | תל אביב-יפו

2021

מרינה לי | תא / 2073  

מזמין | החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה

מיקום | הרצליה

2020

דרך תת קרקעית | לובה אליאב 

מזמין | קרן לפיתוח ת"א-יפו

מיקום | תל אביב-יפו

2019

תא / 2494 קרית שלום  

מזמין | פרויקטים משולבים - עיריית ת"א-יפו

מיקום | תל אביב-יפו

2015 -

מת"ר רידינג חניתא

מזמין | אחוזות החוף - אגף התפעול

מיקום | תל אביב-יפו

2021

חניון כלל ישראל

מזמין | אחוזות החוף - אגף תפעול

מיקום | תל אביב-יפו

2021

חניון צמרות

מזמין | אחוזות החוף - אגף התפעול

מיקום | תל אביב-יפו

2020

רחוב פלימן פרויד

מזמין | יפה נוף

מיקום | חיפה

2019

פיתוח בית ברל 

מזמין | מכללת בית ברל

אדריכלות נוף | צור וולף אדריכלי נוף

מיקום | בית ברל

2019

* הדמיות באדיבות המזמינים

bottom of page